Schwerer Zugkraftwagen 18 t (Sd Kfz 9)

Three Zugkraftwagen 18 t towing a 38 cm gun barrel for Batterie Todt in Calais, France.
A Zugkraftwagen 18 t recovering a Pz Kpfw III Ausf. E or F.